Postępowanie znak ZO 5/AkP/FRWiM/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pn.  „Aktywny Przedszkolak”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do ZO w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności