Konsorcjum: 
Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur - Lider Projektu

Zdzisław Wierzbowski Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane 

Grzegorz Wierzbowski PPHU Bioterm 

 realizuje projekt

"Centrum Rehabilitacyjne Dla Dzieci i Młodzieży ZDROWA GŁOWA"

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia

Numer umowy: POPW.01.03.02-28-0009/20-00

Dofinansowanie: 10.754.000,00 PLN