Postępowanie znak ZO 12/JS/FRWIM/2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy edukacyjnych i materiałów biurowych dla uczestników projektu „Jestem SOBĄ w mojej szkole”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załączniki-_wersja_edytowalna

Baza konkurencyjności