ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 335 uczniów oraz usługi edukacyjnej i szkoleniowej obejmującej prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich,  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe 16.05.2017r.

Załączniki-_1a-d, 4, 5a-d, 6, 7a-i, 8- w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności