Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania znak: ZO/FRWiM/24/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności na: na realizację usługi transportowej dla uczestników projektu pt. „Szkolna Akademia Kompetencji” uczniów szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Dąbrównie, woj. warmińsko-mazurskie

Pismo_z_dnia_13.11.2017r.

Baza_konkurencyjności