Dotyczy:

postępowania znak: ZO/FRWiM/14/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_27.07.2017r.

Pismo z dnia 27.07.2017r oraz  załączniki doc

Baza_konkurencyjności

Dotyczy:

Postępowania znak: ZO/FRWiM/12/2017 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”” o numerze projektu: RPWM.10.02.00-28-0055/16

Pismo_z_dnia_21.07.2017r.

Baza_konkurencyjności

 

 

                                                    ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie oraz dostawa i montaż okablowania strukturalnego w salach informatycznych w Szkołach Podstawowych w Kamieńcu, Rumienicy i Byszwałdzie, woj. warmińsko-mazurskie.  Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe

Załączniki_w_wersji_edytowalnej_nr_1,2,4

Baza_konkurencyjności

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Na realizację dostawy i montażu okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, Rumienicy i Byszwałdzie. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

Załącznik nr 2b

Załącznik nr 2c

Załącznik nr 2d

rozeznanie rynku

Postępowanie znak: 1/ZO/AP/FRWiM/2017

Iława, dnia 20.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia, dostawę pomocy dydaktycznych, materiałów papierniczych  oraz tekstyliów w ramach projektu pn:  „ Akademia Małych Zuchów”.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę pomocy dydaktycznych, materiałow biurowych i sprzetu elektronicznego dla uczestników projektu „Szkolna Akademia Kompetencji” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, województwo warmińsko-mazurskie. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie Ofertowe

Załącznik nr 1 w wersji edytowalnej

Załącznik nr 4a- Kalkulacja_szczegółowa cz.1

Załącznik 4b_- Kalkulacja_szczegółowa cz.2

Załącznik 4c-_Kalkulacja_szczegółowa cz. 3

Baza_konkurencyjności

 

Wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/11/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Pismo_z_dnia_12.07.2017r.

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/12/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”.

Pismo_z_dnia_10.07.2017

Baza_konkurencyjności

Pismo_z_dnia 07.07.2017

Baza_Konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na  przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 31 Uczestników projektu pn.: „Akcja Aktywizacja w Powiecie Nowomiejskim”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe- szkolenia zawodowe

Baza_konkurencyjności

Załączniki_w wersji edytowalnej

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/11/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_27.06.2017

Baza_Konkurencyjności

 

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/11/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_26.06.2017-2

Baza_konkurencyjności

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/11/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie. 

Pismo_z_dnia_26.06.2017

Baza_Konkurencyjności.

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/11/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji”  szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.

Pismo_z_dnia_23_06_2017.pdf

Baza_konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu pn. „Szkolna Akademia Kompetencji” ” szkół podstawowych w Kamieńcu, Piotrkowie, Jawtach Wielkich, Lubnowy Małe, Byszwałdzie, Rumienicy, Rożentalu, Gimnazjum w Dąbrównie oraz Zespół Szkół w Grabowie-Wałdykach i Sampławie, woj. warmińsko-mazurskie.  . Postępowanie znak: ZO/FRWiM/11/2017

Zapytanie_Ofertowe_-_ZO_FRWiM_11_2017.pdf

Załaczniki nr_1_i_4_w_wersji_edytowalnej_-_ZO_FRWiM_11_2017.doc

Baza_Konkurencyjności

 

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/10/2017prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 335 uczniów oraz usługa edukacyjna i szkoleniowa obejmująca prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich,  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia  30.05.2017

Baza_konkurencyjności

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/10/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 335 uczniów oraz usługa edukacyjna i szkoleniowa obejmująca prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich,  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo z dnia 25.05.2017 -Modyfikacja_treści ZO

Baza_Konkurencyjności

Dotyczy: postępowania znak: ZO/FRWiM/10/2017 prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 335 uczniów oraz usługa edukacyjna i szkoleniowa obejmująca prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich,  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”.

Pismo_z_dnia_23.05.2017r.

Baza Konkurencyjności


W piątkowe popołudnie na parking przy Lubawskich Łazienkach Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur zaprosiła dzieci, młodzież i dorosłych do wspólnej zabawy. Po raz pierwszy w historii naszego miasta ponad 250 osób bawiło się przy  fantastycznej muzyce DJ Młodego, a zwieńczeniem zabawy był festiwal kolorów/ zdjęcia niżej/Ale wcześniej nasze przyszłe uczennice  i uczniowie Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych przejechali na rowerach z parkingu pod budynek naszej nowej szkoły. Po powrocie, na parkingu zabawa trwała dalej. Odbyły się wyścigi na hulajnogach, rolkach, łyżworolkach, deskorolkach, fiszkach i innym sprzęcie jeżdżącym. Było fantastycznie i nie była to ostatnia impreza AZPO wręcz przeciwnie.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 335 uczniów oraz usługi edukacyjnej i szkoleniowej obejmującej prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich,  w ramach  projektu „Szkolna Akademia Kompetencji”. Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Zapytanie_ofertowe 16.05.2017r.

Załączniki-_1a-d, 4, 5a-d, 6, 7a-i, 8- w wersji edytowalnej

Baza_konkurencyjności

Pismo_z_dnia_24_04_2017

Baza_konkurencyjności

 

Pismo_z_dnia_24.04.2017

Baza_konkurencyjności

 
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja.
Życzą pracownicy Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur.