Czy nauka musi być nudna? Oczywiście, że nie!

Mamy dla dzieci mega niespodziankę. Wraz z nowym rokiem szkolnym zapraszamy na innowacyjne zajęcia edukacyjne:

- niesamowita robotyka (dla dzieci w wieku 7-12 lat)

- inspirująca matematyka (uczestnicy w wieku 10-15 lat)

- odlotowe zajęcia rytmiczno-taneczne (dla najmłodszych)

UWAGA: pierwsze zajęcia GRATIS

Wstartował konkurs „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” z nowego PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2014-2020.

Można zyskać wparcie dla swojego gospodarstwa w postaci premii 100 tyś. zł. Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków wraz z biznesplanem.

Termin składania dokumentów do ARiMR: 20.08.2015 do 02.09.2015r

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianą godzin pracy naszego biura.

- W Prabutach, Suszu i Kisielicach samorządy oraz organizacje pozarządowe ze sobą współpracują. Wspólnie udaje się zrealizować wiele zadań. Nie oznacza to jednak, że nie może być lepiej. Po to też był ten projekt. Grupy robocze badały problemy w poszczególnych gminach i wypracowały standardy, które należy wdrożyć, aby efektywniej działać dla naszych małych społeczności – mówi Joanna Długosz, prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur.

Gościniec Pomezania w Różnowie gościł przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych oraz uczestników projektu „Współpraca się opłaca”. Podsumowano dotychczasowe działania, zaprezentowano wnioski, które zawarto w trzech strategiach. Są one ważnymi dokumentami, które mają być drogowskazem do dalszych działań w danych gminach.

Fundacja Warmii i Mazur zaprasza organizacje pozarządowe  na konferencję podsumowującą projekt "Współpraca się opłaca", która odbędzie się 16 czerwca 2015 r. w Gościńcu Pomezania w Różnowie.
Projekt „Współpraca się opłaca” realizowany był  od listopada 2014 r. do maja 2015 r w gminach: Susz, Kisielice i  Prabuty. Efektem jest wydanie i wdrożenie dokumentu dla tych 3 gmin o nazwie „Strategia Współpracy Samorządu z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020”, który będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Pozwoli to usprawnić wspólne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.
 

Współpraca się opłaca – strategiczny dokument
Grupy robocze zakończyły prace nad strategiami, które mają usprawnić współpracę między organizacjami pozarządowymi a samorządem lokalnym.
W trzech gminach: Kisielice, Prabuty i Susz spotykały się grupy robocze. Diagnozowały one problemy danej społeczności. Omawiano także model współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz sugerowano rozwiązania, które miałyby ten model na danym terenie usprawnić. Efektem tych prac są strategie dla poszczególnych gmin.

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia  projektu Strategii Współpracy Gmin: Susz, Prabuty i Kisielice z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2015 – 2020. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag, propozycji mieszkańców na temat Strategii, która będzie dla samorządu narzędziem pokazującym w jaki sposób polepszyć współpracę z trzecim sektorem. Współpraca ta pozwoli poprawić wzajemne działania i przyczyni się do podniesienia jakości życia całej lokalnej społeczności.

26 maja odbyła się uroczysta akademia w Szkole Podstawowej w Kamieńcu, pt. „Rodzina drogowskazem życia”. Sala gimnastyczna stała się sceną, na której dzieci w pięknych strojach zaprezentowały bogaty program artystyczny dla uczczenia Dnia Matki i Ojca. Swój występ rozpoczęły pierwszaki. Przedstawienie nie było łatwe, ale młodzi artyści świetnie sobie poradzili. Pierwszaki pląsały i śpiewały a dumni rodzice bili brawo. Były także recytowane wiersze, śpiewane piosenki oraz tańce, skecze i życzenia dla kochanych rodziców w wykonaniu uczniów klasy drugiej i trzeciej. W czasie występu panowała poważna atmosfera,